a monkey on one’s back Tiếng Anh là gì?

Rate this post

a monkey on one’s back Tiếng Anh là gì?

a monkey on one’s back Tiếng Anh có nghĩa là Một vấn đề nghiêm trọng khiến ai đó không thể thành công ở một lĩnh vực nào đó

a monkey on one’s back Tiếng Anh có nghĩa là Một vấn đề nghiêm trọng khiến ai đó không thể thành công ở một lĩnh vực nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Một vấn đề nghiêm trọng khiến ai đó không thể thành công ở một lĩnh vực nào đó Tiếng Anh là gì?

Một vấn đề nghiêm trọng khiến ai đó không thể thành công ở một lĩnh vực nào đó Tiếng Anh có nghĩa là a monkey on one’s back Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

a monkey on one’s back Tiếng Anh nghĩa là Một vấn đề nghiêm trọng khiến ai đó không thể thành công ở một lĩnh vực nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng a monkey on one’s back Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ a monkey on one’s back Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Một vấn đề nghiêm trọng khiến ai đó không thể thành công ở một lĩnh vực nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa a monkey on one’s back Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng a monkey on one’s back Tiếng Anh / Một vấn đề nghiêm trọng khiến ai đó không thể thành công ở một lĩnh vực nào đó. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Spindle

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề a monkey on one’s back Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về a monkey on one’s back Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button