Abb

Rate this post

Abb là gì?

Abb có nghĩa là (n)
1- Canh sợi, sợi canh (vải)

Abb có nghĩa là (n)
1- Canh sợi, sợi canh (vải).
2- Len từ lông chân sau của cừu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n)
1- Canh sợi, sợi canh (vải) Tiếng Anh là gì?

(n)
1- Canh sợi, sợi canh (vải) Tiếng Anh có nghĩa là Abb.

Ý nghĩa – Giải thích

Abb nghĩa là (n)
1- Canh sợi, sợi canh (vải).
2- Len từ lông chân sau của cừu..

Đây là cách dùng Abb. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Abb là gì? (hay giải thích (n)
1- Canh sợi, sợi canh (vải).
2- Len từ lông chân sau của cừu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abb là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abb / (n)
1- Canh sợi, sợi canh (vải).
2- Len từ lông chân sau của cừu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   警察 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Abb mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Abb .

Back to top button