Abrasive

Rate this post

Abrasive là gì?

Abrasive có nghĩa là Nhám

Abrasive có nghĩa là Nhám
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Nhám Tiếng Anh là gì?

Nhám Tiếng Anh có nghĩa là Abrasive.

Ý nghĩa – Giải thích

Abrasive nghĩa là Nhám.

Đây là cách dùng Abrasive. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Abrasive là gì? (hay giải thích Nhám nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abrasive là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abrasive / Nhám. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Abrasive mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Abrasive .

Read More:   Examination for military service là gì?
Check Also
Close
  • Charge
Back to top button