Abrasive wide paper belt (n)

Rate this post

Abrasive wide paper belt (n) là gì?

Abrasive wide paper belt (n) có nghĩa là Nhám thùng giấy

Abrasive wide paper belt (n) có nghĩa là Nhám thùng giấy
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

Nhám thùng giấy Tiếng Anh là gì?

Nhám thùng giấy Tiếng Anh có nghĩa là Abrasive wide paper belt (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Abrasive wide paper belt (n) nghĩa là Nhám thùng giấy.

Đây là cách dùng Abrasive wide paper belt (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Abrasive wide paper belt (n) là gì? (hay giải thích Nhám thùng giấy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Abrasive wide paper belt (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Abrasive wide paper belt (n) / Nhám thùng giấy. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Abrasive wide paper belt (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Abrasive wide paper belt (n).

Read More:   Primary market
Check Also
Close
Back to top button