Accelerator pedal and shaft

Rate this post

Accelerator pedal and shaft là gì?

Accelerator pedal and shaft có nghĩa là Bàn đạp ga và trục

Accelerator pedal and shaft có nghĩa là Bàn đạp ga và trục.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bàn đạp ga và trục Tiếng Anh là gì?

Bàn đạp ga và trục Tiếng Anh có nghĩa là Accelerator pedal and shaft.

Ý nghĩa – Giải thích

Accelerator pedal and shaft nghĩa là Bàn đạp ga và trục..

Đây là cách dùng Accelerator pedal and shaft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Accelerator pedal and shaft là gì? (hay giải thích Bàn đạp ga và trục. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Accelerator pedal and shaft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Accelerator pedal and shaft / Bàn đạp ga và trục.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Accelerator pedal and shaft mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Accelerator pedal and shaft .

Read More:   决算表 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button