Ackermann steering

Rate this post

Ackermann steering là gì?

Ackermann steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu Ackermann

Ackermann steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu Ackermann.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống lái kiểu Ackermann Tiếng Anh là gì?

Hệ thống lái kiểu Ackermann Tiếng Anh có nghĩa là Ackermann steering.

Ý nghĩa – Giải thích

Ackermann steering nghĩa là Hệ thống lái kiểu Ackermann..

Đây là cách dùng Ackermann steering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Ackermann steering là gì? (hay giải thích Hệ thống lái kiểu Ackermann. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ackermann steering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ackermann steering / Hệ thống lái kiểu Ackermann.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Ackermann steering mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Ackermann steering .

Read More:   Keeling the warp
Check Also
Close
Back to top button