Acoustic resistance

Rate this post

Acoustic resistance là gì?

Acoustic resistance có nghĩa là (n) Âm trở, độ cản trở âm thanh, mức độ cách âm

Acoustic resistance có nghĩa là (n) Âm trở, độ cản trở âm thanh, mức độ cách âm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Âm trở, độ cản trở âm thanh, mức độ cách âm Tiếng Anh là gì?

(n) Âm trở, độ cản trở âm thanh, mức độ cách âm Tiếng Anh có nghĩa là Acoustic resistance.

Ý nghĩa – Giải thích

Acoustic resistance nghĩa là (n) Âm trở, độ cản trở âm thanh, mức độ cách âm..

Đây là cách dùng Acoustic resistance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Acoustic resistance là gì? (hay giải thích (n) Âm trở, độ cản trở âm thanh, mức độ cách âm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Acoustic resistance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Acoustic resistance / (n) Âm trở, độ cản trở âm thanh, mức độ cách âm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Canadian life and health insurance compensation corporation (CLHIA)

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Acoustic resistance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Acoustic resistance .

Back to top button