ACT. P/L

Rate this post

ACT. P/L là gì?

ACT. P/L có nghĩa là (n) Phiếu đóng gói chi tiết thực tế

ACT. P/L có nghĩa là (n) Phiếu đóng gói chi tiết thực tế
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Phiếu đóng gói chi tiết thực tế Tiếng Anh là gì?

(n) Phiếu đóng gói chi tiết thực tế Tiếng Anh có nghĩa là ACT. P/L.

Ý nghĩa – Giải thích

ACT. P/L nghĩa là (n) Phiếu đóng gói chi tiết thực tế.

Đây là cách dùng ACT. P/L. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc ACT. P/L là gì? (hay giải thích (n) Phiếu đóng gói chi tiết thực tế nghĩa là gì?) . Định nghĩa ACT. P/L là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng ACT. P/L / (n) Phiếu đóng gói chi tiết thực tế. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề ACT. P/L mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về ACT. P/L .

Read More:   Key bed
Back to top button