Additional insured rider

Rate this post

Additional insured rider là gì?

Additional insured rider có nghĩa là Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm

Additional insured rider có nghĩa là Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm Tiếng Anh là gì?

Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm Tiếng Anh có nghĩa là Additional insured rider.

Ý nghĩa – Giải thích

Additional insured rider nghĩa là Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm.

Đây là cách dùng Additional insured rider. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Additional insured rider là gì? (hay giải thích Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Additional insured rider là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Additional insured rider / Điều khoản riêng bổ sung người được bảo hiểm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Additional insured rider mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Additional insured rider .

Read More:   咔叽布 tiếng trung là gì?
Back to top button