Additional work, extra work

Rate this post

Additional work, extra work là gì?

Additional work, extra work có nghĩa là Công tác phụ trội, công tác phát sinh

Additional work, extra work có nghĩa là Công tác phụ trội, công tác phát sinh
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Công tác phụ trội, công tác phát sinh Tiếng Anh là gì?

Công tác phụ trội, công tác phát sinh Tiếng Anh có nghĩa là Additional work, extra work.

Ý nghĩa – Giải thích

Additional work, extra work nghĩa là Công tác phụ trội, công tác phát sinh.

Đây là cách dùng Additional work, extra work. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Additional work, extra work là gì? (hay giải thích Công tác phụ trội, công tác phát sinh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Additional work, extra work là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Additional work, extra work / Công tác phụ trội, công tác phát sinh. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Carpet laying, carpet spreading

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Additional work, extra work mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Additional work, extra work .

Check Also
Close
Back to top button