Advance

Rate this post

Advance là gì?

Advance có nghĩa là (n) Sự tiến bộ, tăng lên, sự tịnh tiến

Advance có nghĩa là (n) Sự tiến bộ, tăng lên, sự tịnh tiến.
Verb: Tiến bộ, tăng.
– Advance mechanism: Cơ cấu tịnh tiến.
– Advance movement: Chuyển động tịnh tiến.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự tiến bộ, tăng lên, sự tịnh tiến Tiếng Anh là gì?

(n) Sự tiến bộ, tăng lên, sự tịnh tiến Tiếng Anh có nghĩa là Advance.

Ý nghĩa – Giải thích

Advance nghĩa là (n) Sự tiến bộ, tăng lên, sự tịnh tiến.
Verb: Tiến bộ, tăng.
– Advance mechanism: Cơ cấu tịnh tiến.
– Advance movement: Chuyển động tịnh tiến..

Đây là cách dùng Advance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Advance là gì? (hay giải thích (n) Sự tiến bộ, tăng lên, sự tịnh tiến.
Verb: Tiến bộ, tăng.
– Advance mechanism: Cơ cấu tịnh tiến.
– Advance movement: Chuyển động tịnh tiến. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Advance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Advance / (n) Sự tiến bộ, tăng lên, sự tịnh tiến.
Verb: Tiến bộ, tăng.
– Advance mechanism: Cơ cấu tịnh tiến.
– Advance movement: Chuyển động tịnh tiến.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/lyu-guo-tieng-trung-la-gi/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Advance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Advance .

Check Also
Close
Back to top button