Advanced payments to suppliers

Rate this post

Advanced payments to suppliers là gì?

Advanced payments to suppliers có nghĩa là Trả trước người bán

Advanced payments to suppliers có nghĩa là Trả trước người bán
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Trả trước người bán Tiếng Anh là gì?

Trả trước người bán Tiếng Anh có nghĩa là Advanced payments to suppliers.

Ý nghĩa – Giải thích

Advanced payments to suppliers nghĩa là Trả trước người bán.

Đây là cách dùng Advanced payments to suppliers. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Advanced payments to suppliers là gì? (hay giải thích Trả trước người bán nghĩa là gì?) . Định nghĩa Advanced payments to suppliers là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Advanced payments to suppliers / Trả trước người bán. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Advanced payments to suppliers mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Advanced payments to suppliers .

Read More:   Spark plug
Check Also
Close
Back to top button