Air Force

Rate this post

Air Force là gì?

Air Force có nghĩa là không quân

Air Force có nghĩa là không quân
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

không quân Tiếng Anh là gì?

không quân Tiếng Anh có nghĩa là Air Force.

Ý nghĩa – Giải thích

Air Force nghĩa là không quân.

Đây là cách dùng Air Force. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Air Force là gì? (hay giải thích không quân nghĩa là gì?) . Định nghĩa Air Force là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Air Force / không quân. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Air Force mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Air Force .

Read More:   Knee width (42cm above hem)
Check Also
Close
  • Pad
Back to top button