Alarm bell

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Alarm bell là gì?

Alarm bell có nghĩa là Chuông báo tự động

Alarm bell có nghĩa là Chuông báo tự động
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chuông báo tự động Tiếng Anh là gì?

Chuông báo tự động Tiếng Anh có nghĩa là Alarm bell.

Ý nghĩa – Giải thích

Alarm bell nghĩa là Chuông báo tự động.

Đây là cách dùng Alarm bell. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Alarm bell là gì? (hay giải thích Chuông báo tự động nghĩa là gì?) . Định nghĩa Alarm bell là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Alarm bell / Chuông báo tự động. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Alarm bell mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Alarm bell .

Read More:   设定状态 tiếng trung là gì?
Back to top button