Aluminate cement

Rate this post

Aluminate cement là gì?

Aluminate cement có nghĩa là Xi măng aluminat

Aluminate cement có nghĩa là Xi măng aluminat
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Xi măng aluminat Tiếng Anh là gì?

Xi măng aluminat Tiếng Anh có nghĩa là Aluminate cement.

Ý nghĩa – Giải thích

Aluminate cement nghĩa là Xi măng aluminat.

Đây là cách dùng Aluminate cement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Aluminate cement là gì? (hay giải thích Xi măng aluminat nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aluminate cement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aluminate cement / Xi măng aluminat. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Aluminate cement mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Aluminate cement .

Read More:   Lathe peeling (n)
Check Also
Close
Back to top button