Aluminium frame and gypsum board ceiling

Rate this post

Aluminium frame and gypsum board ceiling là gì?

Aluminium frame and gypsum board ceiling có nghĩa là Trần khung nhôm và tấm trần thạch cao

Aluminium frame and gypsum board ceiling có nghĩa là Trần khung nhôm và tấm trần thạch cao
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trần khung nhôm và tấm trần thạch cao Tiếng Anh là gì?

Trần khung nhôm và tấm trần thạch cao Tiếng Anh có nghĩa là Aluminium frame and gypsum board ceiling.

Ý nghĩa – Giải thích

Aluminium frame and gypsum board ceiling nghĩa là Trần khung nhôm và tấm trần thạch cao.

Đây là cách dùng Aluminium frame and gypsum board ceiling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Aluminium frame and gypsum board ceiling là gì? (hay giải thích Trần khung nhôm và tấm trần thạch cao nghĩa là gì?) . Định nghĩa Aluminium frame and gypsum board ceiling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Aluminium frame and gypsum board ceiling / Trần khung nhôm và tấm trần thạch cao. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Accruals

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Aluminium frame and gypsum board ceiling mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Aluminium frame and gypsum board ceiling.

Check Also
Close
Back to top button