Anchor bolt

Rate this post

Anchor bolt là gì?

Anchor bolt có nghĩa là Bu lông neo

Anchor bolt có nghĩa là Bu lông neo
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bu lông neo Tiếng Anh là gì?

Bu lông neo Tiếng Anh có nghĩa là Anchor bolt.

Ý nghĩa – Giải thích

Anchor bolt nghĩa là Bu lông neo.

Đây là cách dùng Anchor bolt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Anchor bolt là gì? (hay giải thích Bu lông neo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Anchor bolt là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Anchor bolt / Bu lông neo. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Anchor bolt mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Anchor bolt .

Read More:   https://Website của chúng tôi/yi-niao-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button