Angle screwdriver

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Angle screwdriver là gì?

Angle screwdriver có nghĩa là Tuốc nơ vít chữ Z

Angle screwdriver có nghĩa là Tuốc nơ vít chữ Z.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tuốc nơ vít chữ Z Tiếng Anh là gì?

Tuốc nơ vít chữ Z Tiếng Anh có nghĩa là Angle screwdriver.

Ý nghĩa – Giải thích

Angle screwdriver nghĩa là Tuốc nơ vít chữ Z..

Đây là cách dùng Angle screwdriver. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Angle screwdriver là gì? (hay giải thích Tuốc nơ vít chữ Z. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Angle screwdriver là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Angle screwdriver / Tuốc nơ vít chữ Z.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Angle screwdriver mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Angle screwdriver .

Read More:   Exterior mirror bracket
Back to top button