Application of live

Rate this post

Application of live là gì?

Application of live có nghĩa là Xếp hoạt tải

Application of live có nghĩa là Xếp hoạt tải
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Xếp hoạt tải Tiếng Anh là gì?

Xếp hoạt tải Tiếng Anh có nghĩa là Application of live.

Ý nghĩa – Giải thích

Application of live nghĩa là Xếp hoạt tải.

Đây là cách dùng Application of live. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Application of live là gì? (hay giải thích Xếp hoạt tải nghĩa là gì?) . Định nghĩa Application of live là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Application of live / Xếp hoạt tải. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Application of live mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Application of live .

Read More:   Advisory service for technical product information
Check Also
Close
Back to top button