Approximate cost

Rate this post

Approximate cost là gì?

Approximate cost có nghĩa là Giá thành ước tính

Approximate cost có nghĩa là Giá thành ước tính
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giá thành ước tính Tiếng Anh là gì?

Giá thành ước tính Tiếng Anh có nghĩa là Approximate cost.

Ý nghĩa – Giải thích

Approximate cost nghĩa là Giá thành ước tính.

Đây là cách dùng Approximate cost. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Approximate cost là gì? (hay giải thích Giá thành ước tính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Approximate cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Approximate cost / Giá thành ước tính. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Approximate cost mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Approximate cost .

Read More:   软磁盘 软盘 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button