Architectural design/ documentation

Rate this post

Architectural design/ documentation là gì?

Architectural design/ documentation có nghĩa là Thiết kế kiến trúc / tư liệu

Architectural design/ documentation có nghĩa là Thiết kế kiến trúc / tư liệu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiết kế kiến trúc / tư liệu Tiếng Anh là gì?

Thiết kế kiến trúc / tư liệu Tiếng Anh có nghĩa là Architectural design/ documentation.

Ý nghĩa – Giải thích

Architectural design/ documentation nghĩa là Thiết kế kiến trúc / tư liệu.

Đây là cách dùng Architectural design/ documentation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Architectural design/ documentation là gì? (hay giải thích Thiết kế kiến trúc / tư liệu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Architectural design/ documentation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Architectural design/ documentation / Thiết kế kiến trúc / tư liệu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Architectural design/ documentation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Architectural design/ documentation .

Read More:   Lime boil
Check Also
Close
Back to top button