Armature shaft

Rate this post

Armature shaft là gì?

Armature shaft có nghĩa là Trục phần ứng

Armature shaft có nghĩa là Trục phần ứng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trục phần ứng Tiếng Anh là gì?

Trục phần ứng Tiếng Anh có nghĩa là Armature shaft.

Ý nghĩa – Giải thích

Armature shaft nghĩa là Trục phần ứng..

Đây là cách dùng Armature shaft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Armature shaft là gì? (hay giải thích Trục phần ứng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Armature shaft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Armature shaft / Trục phần ứng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Armature shaft mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Armature shaft .

Read More:   Business purchase
Check Also
Close
Back to top button