Assignment provision

Rate this post

Assignment provision là gì?

Assignment provision có nghĩa là Điều khoản chuyển nhượng

Assignment provision có nghĩa là Điều khoản chuyển nhượng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Điều khoản chuyển nhượng Tiếng Anh là gì?

Điều khoản chuyển nhượng Tiếng Anh có nghĩa là Assignment provision.

Ý nghĩa – Giải thích

Assignment provision nghĩa là Điều khoản chuyển nhượng.

Đây là cách dùng Assignment provision. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Assignment provision là gì? (hay giải thích Điều khoản chuyển nhượng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Assignment provision là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Assignment provision / Điều khoản chuyển nhượng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Assignment provision mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Assignment provision .

Read More:   Easy-care fabric
Check Also
Close
  • cast
Back to top button