Attach eye tape

Rate this post

Attach eye tape là gì?

Attach eye tape có nghĩa là (v) Tra nẹp ngực

Attach eye tape có nghĩa là (v) Tra nẹp ngực
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Tra nẹp ngực Tiếng Anh là gì?

(v) Tra nẹp ngực Tiếng Anh có nghĩa là Attach eye tape.

Ý nghĩa – Giải thích

Attach eye tape nghĩa là (v) Tra nẹp ngực.

Đây là cách dùng Attach eye tape. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Attach eye tape là gì? (hay giải thích (v) Tra nẹp ngực nghĩa là gì?) . Định nghĩa Attach eye tape là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Attach eye tape / (v) Tra nẹp ngực. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Attach eye tape mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Attach eye tape .

Read More:   Cracking
Back to top button