Attach yoke

Rate this post

Attach yoke là gì?

Attach yoke có nghĩa là (v) Ráp đường sườn

Attach yoke có nghĩa là (v) Ráp đường sườn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Ráp đường sườn Tiếng Anh là gì?

(v) Ráp đường sườn Tiếng Anh có nghĩa là Attach yoke.

Ý nghĩa – Giải thích

Attach yoke nghĩa là (v) Ráp đường sườn.

Đây là cách dùng Attach yoke. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Attach yoke là gì? (hay giải thích (v) Ráp đường sườn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Attach yoke là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Attach yoke / (v) Ráp đường sườn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Attach yoke mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Attach yoke .

Read More:   Brickwork
Back to top button