Automatic fire door

Rate this post

Automatic fire door là gì?

Automatic fire door có nghĩa là Cửa tự động phòng cháy

Automatic fire door có nghĩa là Cửa tự động phòng cháy
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cửa tự động phòng cháy Tiếng Anh là gì?

Cửa tự động phòng cháy Tiếng Anh có nghĩa là Automatic fire door.

Ý nghĩa – Giải thích

Automatic fire door nghĩa là Cửa tự động phòng cháy.

Đây là cách dùng Automatic fire door. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Automatic fire door là gì? (hay giải thích Cửa tự động phòng cháy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Automatic fire door là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Automatic fire door / Cửa tự động phòng cháy. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Automatic fire door mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Automatic fire door .

Read More:   Stiff collar
Back to top button