Automotive electrician

Rate this post

Automotive electrician là gì?

Automotive electrician có nghĩa là Thợ điện ôtô

Automotive electrician có nghĩa là Thợ điện ôtô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thợ điện ôtô Tiếng Anh là gì?

Thợ điện ôtô Tiếng Anh có nghĩa là Automotive electrician.

Ý nghĩa – Giải thích

Automotive electrician nghĩa là Thợ điện ôtô..

Đây là cách dùng Automotive electrician. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Automotive electrician là gì? (hay giải thích Thợ điện ôtô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Automotive electrician là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Automotive electrician / Thợ điện ôtô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Automotive electrician mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Automotive electrician .

Read More:   制帽匠 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button