B-pillar and reinforcement

Rate this post

B-pillar and reinforcement là gì?

B-pillar and reinforcement có nghĩa là Trụ giữa ở khung cửa xe và tấm tăng cứng

B-pillar and reinforcement có nghĩa là Trụ giữa ở khung cửa xe và tấm tăng cứng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trụ giữa ở khung cửa xe và tấm tăng cứng Tiếng Anh là gì?

Trụ giữa ở khung cửa xe và tấm tăng cứng Tiếng Anh có nghĩa là B-pillar and reinforcement.

Ý nghĩa – Giải thích

B-pillar and reinforcement nghĩa là Trụ giữa ở khung cửa xe và tấm tăng cứng..

Đây là cách dùng B-pillar and reinforcement. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô B-pillar and reinforcement là gì? (hay giải thích Trụ giữa ở khung cửa xe và tấm tăng cứng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa B-pillar and reinforcement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng B-pillar and reinforcement / Trụ giữa ở khung cửa xe và tấm tăng cứng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Fuel rail pressure check

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề B-pillar and reinforcement mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về B-pillar and reinforcement .

Check Also
Close
Back to top button