Back panel assembly

Rate this post

Back panel assembly là gì?

Back panel assembly có nghĩa là Bộ phận cốp sau

Back panel assembly có nghĩa là Bộ phận cốp sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ phận cốp sau Tiếng Anh là gì?

Bộ phận cốp sau Tiếng Anh có nghĩa là Back panel assembly.

Ý nghĩa – Giải thích

Back panel assembly nghĩa là Bộ phận cốp sau..

Đây là cách dùng Back panel assembly. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Back panel assembly là gì? (hay giải thích Bộ phận cốp sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Back panel assembly là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Back panel assembly / Bộ phận cốp sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Back panel assembly mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Back panel assembly .

Read More:   https://Website của chúng tôi/tire-pressure-monitoring-system-front-antenna-lh-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button