Back rake anglen

Rate this post

Back rake anglen là gì?

Back rake anglen có nghĩa là góc nâng

Back rake anglen có nghĩa là góc nâng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

góc nâng Tiếng Anh là gì?

góc nâng Tiếng Anh có nghĩa là Back rake anglen.

Ý nghĩa – Giải thích

Back rake anglen nghĩa là góc nâng.

Đây là cách dùng Back rake anglen. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Back rake anglen là gì? (hay giải thích góc nâng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Back rake anglen là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Back rake anglen / góc nâng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Back rake anglen mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Back rake anglen .

Read More:   铝矿 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button