Ball and nut steering

Rate this post

Ball and nut steering là gì?

Ball and nut steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn

Ball and nut steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn Tiếng Anh là gì?

Hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn Tiếng Anh có nghĩa là Ball and nut steering.

Ý nghĩa – Giải thích

Ball and nut steering nghĩa là Hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn..

Đây là cách dùng Ball and nut steering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Ball and nut steering là gì? (hay giải thích Hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ball and nut steering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ball and nut steering / Hệ thống lái kiểu bi tuần hoàn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Ball and nut steering mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Ball and nut steering .

Read More:   관세선급금 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button