bao tải (để dưỡng hộ bê tông)

Rate this post

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông) là gì?

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông) có nghĩa là  bag

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông) có nghĩa là  bag
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 bag Tiếng Anh là gì?

 bag Tiếng Anh có nghĩa là  bao tải (để dưỡng hộ bê tông).

Ý nghĩa – Giải thích

 bao tải (để dưỡng hộ bê tông) nghĩa là  bag.

Đây là cách dùng  bao tải (để dưỡng hộ bê tông). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) là gì? (hay giải thích  bag nghĩa là gì?) . Định nghĩa  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) /  bag. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề  bao tải (để dưỡng hộ bê tông) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về  bao tải (để dưỡng hộ bê tông).

Read More:   独幕剧 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button