Base materials

Rate this post

Base materials là gì?

Base materials có nghĩa là Vật liệu nền

Base materials có nghĩa là Vật liệu nền.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vật liệu nền Tiếng Anh là gì?

Vật liệu nền Tiếng Anh có nghĩa là Base materials.

Ý nghĩa – Giải thích

Base materials nghĩa là Vật liệu nền..

Đây là cách dùng Base materials. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Base materials là gì? (hay giải thích Vật liệu nền. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Base materials là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Base materials / Vật liệu nền.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Base materials mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Base materials .

Read More:   butter up Tiếng Anh là gì?
Back to top button