Basic load combination

Rate this post

Basic load combination là gì?

Basic load combination có nghĩa là Tổ hợp tải trọng cơ bản

Basic load combination có nghĩa là Tổ hợp tải trọng cơ bản
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tổ hợp tải trọng cơ bản Tiếng Anh là gì?

Tổ hợp tải trọng cơ bản Tiếng Anh có nghĩa là Basic load combination.

Ý nghĩa – Giải thích

Basic load combination nghĩa là Tổ hợp tải trọng cơ bản.

Đây là cách dùng Basic load combination. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Basic load combination là gì? (hay giải thích Tổ hợp tải trọng cơ bản nghĩa là gì?) . Định nghĩa Basic load combination là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Basic load combination / Tổ hợp tải trọng cơ bản. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Basic load combination mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Basic load combination .

Read More:   Torque
Check Also
Close
Back to top button