Basic manual transmission and drivetrain system

Rate this post

Basic manual transmission and drivetrain system là gì?

Basic manual transmission and drivetrain system có nghĩa là Hệ thống hộp số thường và đường dẫn động

Basic manual transmission and drivetrain system có nghĩa là Hệ thống hộp số thường và đường dẫn động.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống hộp số thường và đường dẫn động Tiếng Anh là gì?

Hệ thống hộp số thường và đường dẫn động Tiếng Anh có nghĩa là Basic manual transmission and drivetrain system.

Ý nghĩa – Giải thích

Basic manual transmission and drivetrain system nghĩa là Hệ thống hộp số thường và đường dẫn động..

Đây là cách dùng Basic manual transmission and drivetrain system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Basic manual transmission and drivetrain system là gì? (hay giải thích Hệ thống hộp số thường và đường dẫn động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Basic manual transmission and drivetrain system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Basic manual transmission and drivetrain system / Hệ thống hộp số thường và đường dẫn động.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Idler gear

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Basic manual transmission and drivetrain system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Basic manual transmission and drivetrain system.

Check Also
Close
Back to top button