Bê tông có quá nhiều cốt thép

Rate this post

Bê tông có quá nhiều cốt thép là gì?

Bê tông có quá nhiều cốt thép có nghĩa là over-reinforced concrete

Bê tông có quá nhiều cốt thép có nghĩa là over-reinforced concrete
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

over-reinforced concrete Tiếng Anh là gì?

over-reinforced concrete Tiếng Anh có nghĩa là Bê tông có quá nhiều cốt thép.

Ý nghĩa – Giải thích

Bê tông có quá nhiều cốt thép nghĩa là over-reinforced concrete.

Đây là cách dùng Bê tông có quá nhiều cốt thép. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bê tông có quá nhiều cốt thép là gì? (hay giải thích over-reinforced concrete nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bê tông có quá nhiều cốt thép là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bê tông có quá nhiều cốt thép / over-reinforced concrete. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bê tông có quá nhiều cốt thép mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bê tông có quá nhiều cốt thép.

Read More:   古董 古玩 tiếng trung là gì?
Back to top button