Bead seat mat

Rate this post

Bead seat mat là gì?

Bead seat mat có nghĩa là Thảm bọc ghế bằng các miếng gỗ nhỏ

Bead seat mat có nghĩa là Thảm bọc ghế bằng các miếng gỗ nhỏ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thảm bọc ghế bằng các miếng gỗ nhỏ Tiếng Anh là gì?

Thảm bọc ghế bằng các miếng gỗ nhỏ Tiếng Anh có nghĩa là Bead seat mat.

Ý nghĩa – Giải thích

Bead seat mat nghĩa là Thảm bọc ghế bằng các miếng gỗ nhỏ..

Đây là cách dùng Bead seat mat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Bead seat mat là gì? (hay giải thích Thảm bọc ghế bằng các miếng gỗ nhỏ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bead seat mat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bead seat mat / Thảm bọc ghế bằng các miếng gỗ nhỏ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bead seat mat mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bead seat mat .

Read More:   Swivel axis inclination
Check Also
Close
Back to top button