Bed fitting, adjustable height (n)

Rate this post

Bed fitting, adjustable height (n) là gì?

Bed fitting, adjustable height (n) có nghĩa là Bas giường điều chỉnh độ cao

Bed fitting, adjustable height (n) có nghĩa là Bas giường điều chỉnh độ cao
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

Bas giường điều chỉnh độ cao Tiếng Anh là gì?

Bas giường điều chỉnh độ cao Tiếng Anh có nghĩa là Bed fitting, adjustable height (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Bed fitting, adjustable height (n) nghĩa là Bas giường điều chỉnh độ cao.

Đây là cách dùng Bed fitting, adjustable height (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Bed fitting, adjustable height (n) là gì? (hay giải thích Bas giường điều chỉnh độ cao nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bed fitting, adjustable height (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bed fitting, adjustable height (n) / Bas giường điều chỉnh độ cao. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bed fitting, adjustable height (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bed fitting, adjustable height (n).

Read More:   Weave design
Check Also
Close
Back to top button