Bending moment per unit Moment

Rate this post

Bending moment per unit Moment là gì?

Bending moment per unit Moment có nghĩa là Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản

Bending moment per unit Moment có nghĩa là Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản Tiếng Anh là gì?

Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản Tiếng Anh có nghĩa là Bending moment per unit Moment.

Ý nghĩa – Giải thích

Bending moment per unit Moment nghĩa là Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản.

Đây là cách dùng Bending moment per unit Moment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Bending moment per unit Moment là gì? (hay giải thích Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bending moment per unit Moment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bending moment per unit Moment / Uốn trên 1 đơn vị chiều rộng của bản. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Underlay paper

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bending moment per unit Moment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bending moment per unit Moment.

Back to top button