Bicomponent

Rate this post

Bicomponent là gì?

Bicomponent có nghĩa là (adj) Có hai thành phần

Bicomponent có nghĩa là (adj) Có hai thành phần.
– Bicomponent fiber: Xơ hai thành phần.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(adj) Có hai thành phần Tiếng Anh là gì?

(adj) Có hai thành phần Tiếng Anh có nghĩa là Bicomponent.

Ý nghĩa – Giải thích

Bicomponent nghĩa là (adj) Có hai thành phần.
– Bicomponent fiber: Xơ hai thành phần..

Đây là cách dùng Bicomponent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Bicomponent là gì? (hay giải thích (adj) Có hai thành phần.
– Bicomponent fiber: Xơ hai thành phần. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bicomponent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bicomponent / (adj) Có hai thành phần.
– Bicomponent fiber: Xơ hai thành phần.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bicomponent mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bicomponent .

Read More:   Covering material
Back to top button