Biodegradability

Rate this post

Biodegradability là gì?

Biodegradability có nghĩa là (n) Khả năng bị thối rữa, bị phân giải bởi tác nhân sinh học

Biodegradability có nghĩa là (n) Khả năng bị thối rữa, bị phân giải bởi tác nhân sinh học.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Khả năng bị thối rữa, bị phân giải bởi tác nhân sinh học Tiếng Anh là gì?

(n) Khả năng bị thối rữa, bị phân giải bởi tác nhân sinh học Tiếng Anh có nghĩa là Biodegradability.

Ý nghĩa – Giải thích

Biodegradability nghĩa là (n) Khả năng bị thối rữa, bị phân giải bởi tác nhân sinh học..

Đây là cách dùng Biodegradability. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Biodegradability là gì? (hay giải thích (n) Khả năng bị thối rữa, bị phân giải bởi tác nhân sinh học. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Biodegradability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Biodegradability / (n) Khả năng bị thối rữa, bị phân giải bởi tác nhân sinh học.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Die press

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Biodegradability mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Biodegradability .

Check Also
Close
Back to top button