Blood bath

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Blood bath là gì?

Blood bath có nghĩa là sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu

Blood bath có nghĩa là sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu Tiếng Anh là gì?

sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu Tiếng Anh có nghĩa là Blood bath.

Ý nghĩa – Giải thích

Blood bath nghĩa là sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu.

Đây là cách dùng Blood bath. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Blood bath là gì? (hay giải thích sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Blood bath là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Blood bath / sự tàn sát, sự chém giết, sự đổ máu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Blood bath mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Blood bath .

Read More:   贸易大国 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Toll
Back to top button