BMW

Rate this post

BMW là gì?

BMW có nghĩa là Xe hơi của Đức (viết tắt của chữ Bayerishe Motoren Werke)

BMW có nghĩa là Xe hơi của Đức (viết tắt của chữ Bayerishe Motoren Werke).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe hơi của Đức (viết tắt của chữ Bayerishe Motoren Werke) Tiếng Anh là gì?

Xe hơi của Đức (viết tắt của chữ Bayerishe Motoren Werke) Tiếng Anh có nghĩa là BMW.

Ý nghĩa – Giải thích

BMW nghĩa là Xe hơi của Đức (viết tắt của chữ Bayerishe Motoren Werke)..

Đây là cách dùng BMW. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô BMW là gì? (hay giải thích Xe hơi của Đức (viết tắt của chữ Bayerishe Motoren Werke). nghĩa là gì?) . Định nghĩa BMW là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng BMW / Xe hơi của Đức (viết tắt của chữ Bayerishe Motoren Werke).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề BMW mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về BMW .

Read More:   地对舰导弹 tiếng trung là gì?
Back to top button