Bolster ~ bearer (n)

Rate this post

Bolster ~ bearer (n) là gì?

Bolster ~ bearer (n) có nghĩa là trụ kê gỗ, kệ kê gỗ

Bolster ~ bearer (n) có nghĩa là trụ kê gỗ, kệ kê gỗ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

trụ kê gỗ, kệ kê gỗ Tiếng Anh là gì?

trụ kê gỗ, kệ kê gỗ Tiếng Anh có nghĩa là Bolster ~ bearer (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Bolster ~ bearer (n) nghĩa là trụ kê gỗ, kệ kê gỗ.

Đây là cách dùng Bolster ~ bearer (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Bolster ~ bearer (n) là gì? (hay giải thích trụ kê gỗ, kệ kê gỗ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bolster ~ bearer (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bolster ~ bearer (n) / trụ kê gỗ, kệ kê gỗ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bolster ~ bearer (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bolster ~ bearer (n) .

Read More:   Index (n)
Check Also
Close
Back to top button