Bookcase (n)

Rate this post

Bookcase (n) là gì?

Bookcase (n) có nghĩa là tủ sách

Bookcase (n) có nghĩa là tủ sách
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

tủ sách Tiếng Anh là gì?

tủ sách Tiếng Anh có nghĩa là Bookcase (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Bookcase (n) nghĩa là tủ sách.

Đây là cách dùng Bookcase (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Bookcase (n) là gì? (hay giải thích tủ sách nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bookcase (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bookcase (n) / tủ sách. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bookcase (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bookcase (n) .

Read More:   Prioritise
Check Also
Close
Back to top button