Brake

Rate this post

Brake là gì?

Brake có nghĩa là (v) Thắng, phanh

Brake có nghĩa là (v) Thắng, phanh.
– Brake arm: Tay phanh.
– Brake box: Hòm thoi có bộ phanh hãm.
– Brake cord: Dây phanh.
– Brake disk: Đĩa hãm.
– Brake pulley: Puli hãm.
– Brake-off: Nhả phanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Thắng, phanh Tiếng Anh là gì?

(v) Thắng, phanh Tiếng Anh có nghĩa là Brake.

Ý nghĩa – Giải thích

Brake nghĩa là (v) Thắng, phanh.
– Brake arm: Tay phanh.
– Brake box: Hòm thoi có bộ phanh hãm.
– Brake cord: Dây phanh.
– Brake disk: Đĩa hãm.
– Brake pulley: Puli hãm.
– Brake-off: Nhả phanh..

Đây là cách dùng Brake. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Brake là gì? (hay giải thích (v) Thắng, phanh.
– Brake arm: Tay phanh.
– Brake box: Hòm thoi có bộ phanh hãm.
– Brake cord: Dây phanh.
– Brake disk: Đĩa hãm.
– Brake pulley: Puli hãm.
– Brake-off: Nhả phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brake là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brake / (v) Thắng, phanh.
– Brake arm: Tay phanh.
– Brake box: Hòm thoi có bộ phanh hãm.
– Brake cord: Dây phanh.
– Brake disk: Đĩa hãm.
– Brake pulley: Puli hãm.
– Brake-off: Nhả phanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Sleeve, straight coupling

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Brake mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Brake .

Check Also
Close
Back to top button