Branch (n)

Rate this post

Branch (n) là gì?

Branch (n) có nghĩa là cành nhánh

Branch (n) có nghĩa là cành nhánh
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

cành nhánh Tiếng Anh là gì?

cành nhánh Tiếng Anh có nghĩa là Branch (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Branch (n) nghĩa là cành nhánh.

Đây là cách dùng Branch (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Branch (n) là gì? (hay giải thích cành nhánh nghĩa là gì?) . Định nghĩa Branch (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Branch (n) / cành nhánh. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Branch (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Branch (n) .

Read More:   Estimate
Check Also
Close
Back to top button