Brassard

Rate this post

Brassard là gì?

Brassard có nghĩa là (n) Băng tay

Brassard có nghĩa là (n) Băng tay
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Băng tay Tiếng Anh là gì?

(n) Băng tay Tiếng Anh có nghĩa là Brassard.

Ý nghĩa – Giải thích

Brassard nghĩa là (n) Băng tay.

Đây là cách dùng Brassard. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Brassard là gì? (hay giải thích (n) Băng tay nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brassard là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brassard / (n) Băng tay. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Brassard mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Brassard .

Read More:   문화 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button