Budget resources used to acquire fixed assets

Rate this post

Budget resources used to acquire fixed assets là gì?

Budget resources used to acquire fixed assets có nghĩa là Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Budget resources used to acquire fixed assets có nghĩa là Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Tiếng Anh là gì?

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Tiếng Anh có nghĩa là Budget resources used to acquire fixed assets.

Ý nghĩa – Giải thích

Budget resources used to acquire fixed assets nghĩa là Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

Đây là cách dùng Budget resources used to acquire fixed assets. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Budget resources used to acquire fixed assets là gì? (hay giải thích Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Budget resources used to acquire fixed assets là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Budget resources used to acquire fixed assets / Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   贴花储蓄簿 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Budget resources used to acquire fixed assets mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Budget resources used to acquire fixed assets.

Check Also
Close
Back to top button