Bunch

Rate this post

Bunch là gì?

Bunch có nghĩa là (n) Búi, mớ, chải thành búi

Bunch có nghĩa là (n) Búi, mớ, chải thành búi.
– Bunching motion: Cơ cấu cuốn búi, cơ cấu xếp lớp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Búi, mớ, chải thành búi Tiếng Anh là gì?

(n) Búi, mớ, chải thành búi Tiếng Anh có nghĩa là Bunch.

Ý nghĩa – Giải thích

Bunch nghĩa là (n) Búi, mớ, chải thành búi.
– Bunching motion: Cơ cấu cuốn búi, cơ cấu xếp lớp..

Đây là cách dùng Bunch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Bunch là gì? (hay giải thích (n) Búi, mớ, chải thành búi.
– Bunching motion: Cơ cấu cuốn búi, cơ cấu xếp lớp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bunch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bunch / (n) Búi, mớ, chải thành búi.
– Bunching motion: Cơ cấu cuốn búi, cơ cấu xếp lớp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   衣刷 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Bunch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Bunch .

Check Also
Close
Back to top button